Læs anmeldelsen

Espergærde Musikforening


38.sæson 2017/2018Oktober 2017
Nyhedsbrev nr. 318

Vokalensemblet Dekorum har bedt en række komponister om at skrive nye arrangementer af danske folkesange og folkeviser. Formålet er at lade noget nyt vokse frem af den musikalske muld, som tidligere generationer har lagt. Medvirkende ved koncerten er endvidere violinisten Clara Tesch, der har fordybet sig i nordisk folkemusik. Dirigent er Bo Asger Kristensen.


Søndag den 15.oktober 2017 kl.16.00i Mørdrup Kirke
Vokalensemblet Dekorum

Clara Tesch, violin
Bo Asger Kristensen, dirigent

Musik af mulden

Jomfru i ulvehamarr. Mads Kjøller Henningsen
Drømte mig en drøm i natarr. Phillip Faber
Menuet nr.70 &
Vals, som er ganske ny
Clara Tesch, violin
Hr.Oluf og havfruenarr. Nicolaj Wamberg
Reventlow nr.96 & 85Clara Tesch, violin
Urtegårdenarr. Bo Asger Kristensen

P a u s e

Vem kan segla förutan vindarr. Bo Asger Kristensen
Polska efter Sjungar-Lars,
Lima i Västerdalarn
a
Clara Tesch, violin
Norsk gangerClara Tesch, violin
Gådevisenarr. Nadja Marie Schmedes
AugustvalsClara Tesch, violin
Jeg kan se på dine øjnearr. Nadja Marie Schmedes
Den første kærlighedClara Tesch, violin


Bemærk venligst, at ændringer i programmet kan forekomme

Vokalensemblet Dekorum blev stiftet i 2014-15 under navnet Voces Kammerkor med Bo Asger Kristensen som dirigent - integreret i Voces Academys arbejde med optrædende, masterclasses og talentudvikling. Et af de vigtige formål for Voces Academy er at stimulere nye ensembler og dirigenter, og Vokalensemblet Dekorum er et meget fint eksempel på denne bestræbelse. Fra november 2016 vokser Dekorum ud af rollen som Voces Kammerkor og står på egne ben med egen repertoireprofil og koncertaktivitet. Ensemblet består af 12 unge rutinerede sangere mellem 23 og 32 år.

Clara Tesch har gået på Helsingør MGK, har studeret musikvidenskab på Københavns Universitet og folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Yderligere har hun studeret på Skurups Folkhögskolas Folkemusikerlinie i Sverige. Clara er en alsidig violinist med baggrund i klassisk musik og med en stor kærlighed til og passion for folkemusik. Hun er aktiv som musiker, komponist og arrangør i flere bands, heriblandt kan nævnes 'Floating Sofa Quartet' og 'Spöket i Köket'.

Bo Asger Kristensen studerede ved Musikvidenskabeligt Institut 2005-2008 og fik i 2011 en bachelor-eksamen i klassisk korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg. I 2014 fik han en kandidat-eksamen i klassisk korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Dirigent for Espergærdekoret 2007-08, Vrå Koret 2008-11, Kammerkoret Cantabile 2011-13, Det Jyske Musik-konservatoriums VokalEnsemble 2012-14, KLANGx 2013- , Kammerkoret Broccoli 2014- , Voces Kammerkor 2015- og Vokalensemblet Dekorum 2016- . Bo har derudover dirigeret koncerter og operaopførelser i Aalborg og Aarhus i årene 2009-14.

Folkeviser er sangbare anonyme digte overleveret mundtligt som folkedigtning, middelalderlig episk-lyrisk balladedigtning i to- eller fireliniede strofer, ofte med omkvæd. Kendes i Norden fra 1100-tallet, og de blev brugt som danseviser. Kædedansen, som var Middelalderens store forlystelse, havde bredt sig fra Frankrig ud over det øvrige Europa og var her i Norden blevet modtaget med entusiasme. Melodierne var fulgt med dansen, men teksterne måtte man selv sørge for. Navnene på digterne kendes ikke mere, ligesom komponisternes navne er ukendte. I 1500- og 1600-tallet blev det mode i adelen at anlægge poesibøger, hvor folkeviserne fandt plads. I 1700- og 1800-tallet opstod de såkaldte bonde-visebøger, og Evald Tang Kristensen kunne i 1860erne begynde indsamlingen af folkeviser fra almuens mundtlige overlevering.

I 'Jomfru i ulveham' fortælles, at 'det er mig spået som liden mø, at den vilde varulv skulle blive min død'.

En af de mest kendte danske folkeviser er 'Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl'. Det er Nordens ældste kendte folkevise med noder, noteret i Codex Runicus fra ca.1300.

Reventlow nr.85 er en Engelskdans fra Reventlows dansebog 1799. Nr.96 er også herfra.

Den svenske 'Vem kan segla förutan vind' kendes fra Finlands svenske bygder, og det anses, at den kommer fra Åland. Den går i mol i ¾ takt. Første linie findes i femte vers af en vise fra 1700-tallet.

Gådevisen handler om Svend Nordmand, der får 10 spørgsmål fra en kæmpe og skal dø, hvis han ikke besvarer alle spørgsmålene rigtigt.

Om 'Jeg kan se på dine øjne' er noteret, at visen er fra Fyn.

Ole Josephsen


Espergærde Musikforenings næste koncert finder sted søndag den 12.november kl.16 i Mørdrup Kirke, hvor Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester vil spille Niels W.Gades Ossian-ouverture, Richard Strauss' hornkoncert nr.1, hvor Lasse Mouritzen er solist, og Shostakovich' Symfoni nr.10. Morten Ryelund er dirigent.Espergærde Musikforenings koncerter nyder støtte fra