Logo for Espergærde Musikforening     Espergærde Musikforening
Medlemsskab og billetter

   Foreningen

   Koncerter

   Programnoter

   Anmeldelser

   Vedtægter

   Bestyrelsen

   Medlemsskab og
   billetter


   Koncertsteder -
   kort og adresser

   Referater


   Retur til forsiden

Medlemskabet er personligt. Det kan tegnes på følgende måde

Ved netbankoverførsel senest 4 dage før koncerten, til Musikforeningens konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3183 - 4794516790.
Husk at opgive navn(e), adresse, mailadresse og meget gerne mobiltelefonnr (for nye medlemmer) ved betalingen.
Du bedes samtidigt sende dine data til: Indmeldelse

Medlemsskab 500 kr pr sæson pr person.

Billetter i løssalg 150 kr pr koncert pr person.

Unge under 25 år har gratis adgang.

Evt.yderlige information: Lisbeth Ringsholt, tlf. 26 15 28 24

OBS
Pga Coronasituationen er der indtil videre ingen løssalg af billetter.

Hvis du ikke er medlem af Espergærde Musikforening, men ønsker at modtage programnoterne (nyhedsbrevet), så send en mail til musik@espergaerde-musikforening.dk
Dit navn og mailadresse bliver lagt ind i vores kartotek. Du kan kan også komme med kommentarer eller bede om, at blive slettet fra kartoteket.


Espergærde Musikforenings koncerter nyder værdifuld støtte fra Helsingør Kommune, Statens Kunstråd, Solistforeningen samt EIFs venner.